Khi chế độ chống trộm Smart Motor Viettel được bật lên là bạn có thể hoàn toàn yên tâm xe của bạn đang được bảo vệ. Khi kẻ xâm phạm xe của bạn bất hợp pháp thì còi báo động sẽ kêu hú và dù cho ke gian có mở được khóa xe thì cũng không nổ được máy, ...