* Trang bị miễn phí Modem WIFI

* Tặng thêm đến 3 tháng cước.