GIỚI THIỆU Leased line là một trong những dịch vụ thế mạnh của Viettel…